Licencja na holowanie narciarza

Licencja na holowanie narciarza

Licencja na holowanie narciarza wodnego

 Kurs  rozpoczyna się w niedzielę o 11:00 w przystani jachtowej Marina Gdynia i kończy egzaminem o 15:00.
Spotykamy się przed bosmanatem przystani jachtowej "Marina Gdynia" al. Jana Pawła II 13a Gdynia 

 Zapisz się na kurs

 Wymagania:

1. Ukończone 18 lat,
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
3. Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

1. Holowanie narciarza wodnego oraz innych nawodnych obiektów pływających.

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w kursie i egzaminie:

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na licencję holowania narciarza wodnego,
  2. Zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
na licencję: HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO
 

1. Program szkolenia:

a) szkolenie na licencję holowania narciarza wodnego obejmuje teorię i szkolenie praktyczne zgodne z programem szkolenia.


• Szkolenie teoretyczne: 2 godz.
- wiadomości o sprzęcie do holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów
- pływających (koło, banan i inne),warunki bezpieczeństwa podczas holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów holowanych,
- zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem,
- załoga jachtu holującego – sternik i obserwator.

• Szkolenie praktyczne 2 godz.
Do szkolenia praktycznego dopuszcza się jedynie tych kandydatów którzy odbyli szkolenie teoretyczne.
Składa się ono z następujących elementów:
- przygotowanie miejsca startu,
- przygotowanie sprzętu,
- przygotowanie holu,
- przygotowanie jachtu do holu,
- start z wody,
- start z pomostu,
- holowanie narciarza na dwóch i jednej narcie,
- holowanie po prostej i slalomem,
- zakończenie holowania w wodzie i na brzegu,
- holowanie innych obiektów nawodnych.

2. Wymagania Egzaminacyjne:

Kandydat winien wykazać się wiadomościami z zakresy teoretycznego programu szkolenia oraz praktycznymi umiejętnościami holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów pływających (koło, banan).:

a) Przedmioty teoretyczne:
- Przepisy
- Wiadomości ogólne o sprzęcie
- Warunki bezpieczeństwa podczas hol. Narciarza i innych obiektów nawodnych
- Zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem
- Załoga jachtu holującego
- Przygotowanie miejsca startowego
- Przygotowanie sprzętu
- Przygotowanie liny do holowania narciarza

b) Praktyka:
- Start z wody
- Start z pomostu
- Holowanie narciarza na dwóch i jednej narcie
- Holowanie po prostej i slalomem
- Zakończenie holowania na wodzie i na brzegu
- Holowanie innych obiektów nawodnych

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Pobierz aplikację

Pobierz
aplikację mobilną:

Pobierz naszą aplikację

Najbliższe kursy
motorowodne

Sternik motorowodny

najbliższy kurs: 2024-06-08

Morski sternik motorowodny

najbliższy kurs: 2024-06-08

Licencja na holowanie narciarza

najbliższy kurs: 2024-06-09

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]