Sternik motorowodny

Sternik motorowodny

Sternik motorowodny

 Kurs rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9:00. Spotykamy się przed bosmanatem przystani jachtowej "Marina Gdynia" al. Jana Pawła II 13a Gdynia.

Harmonogram zajęć: (Pobierz szczegółowy plan zajęć)

Sobota 9:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 17:00
Niedziela - Egzamin

UWAGA: w związku z dużym zaufaniem do naszej kadry szkoleniowej w przypadku nie zaliczenia egzaminu zwracamy koszty szkolenia. 


DO UPRAWNIEŃ MOTOROWODNYCH KURS NA STOPNIE ISSA GRATIS!!!
PŁACISZ JEDYNIE ZA EGZAMIN I WYDANIE CERTYFIKATU   zobacz więcej...

Zapisz się na kurs

Po zapisaniu się na kurs i wypełnieniu formularza otrzymujesz dostęp do materiałów wykorzystywanych podczas kursu.   

Wymagania:

 1. Ukończone 14 lat, (osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać wypełnioną zgodę rodziców - pobierz wzór)
 2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia:

 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej,
 3. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.


Dokumenty niezbędne do wydania patentu kompletowane są przez organizatora kursu:

 1. Wniosek o wydanie patentu zawierający: 
  a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy, 
  b) datę, 
  c) rodzaj patentu,
  d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;,
 2. Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej jeżeli osoba ta jest małoletnia,
 3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu (wydawane po zdaniu egzaminu).

 

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
na patent sternika motorowodnego

 1. Wiedza teoretyczna:

1) podstawy budowy jachtów motorowych; 

2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników, 
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników, 
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 460 

5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, 
b) mapy i przewodniki, 
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: 
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, 
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, 
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, 
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, 
e) udzielanie pierwszej pomocy, 
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: 
a) skala prędkości wiatru, 
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, 
c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne: 

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: 
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, 
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, 
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

3) praca w charakterze członka załogi;

4) podstawowe prace bosmańskie.

Uprawnienia są wydawane na podstawie rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Pobierz aplikację

Pobierz
aplikację mobilną:

Pobierz naszą aplikację

Najbliższe kursy
motorowodne

Sternik motorowodny

najbliższy kurs: 2024-07-13

Morski sternik motorowodny

najbliższy kurs: 2024-07-13

Licencja na holowanie narciarza

najbliższy kurs: 2024-07-14

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]