STERNIK MOTOROWODNY

STERNIK MOTOROWODNY

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
na patent sternika motorowodnego

 1. Wiedza teoretyczna:

1) podstawy budowy jachtów motorowych; 

2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników, 
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników, 
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 460 

5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, 
b) mapy i przewodniki, 
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: 
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, 
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, 
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, 
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, 
e) udzielanie pierwszej pomocy, 
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: 
a) skala prędkości wiatru, 
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, 
c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne: 

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: 
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, 
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, 
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

3) praca w charakterze członka załogi;

4) podstawowe prace bosmańskie.

Uprawnienia są wydawane na podstawie rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Pobierz aplikację

Pobierz
aplikację mobilną:

Pobierz naszą aplikację

Najbliższe kursy
KPP

error

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]